فروشگاه تخصصی پوست و چرم فانوس

دیدگاه‌ها (0)

*
*

….. مرکز تخصصی چرم و پوست فانوس به هیچ وجه با حیواناتی که (نامردانه) شکار می شوند، تعامل و همکاری نداشته و صرفا با مزارع پرورش حیوانات مرتبط است …. نگاه درست و ارزشی به حیوانات و محصولات آنها و راه اندازی مزارع پرورششان نه تنها باعث نابودی و انقراض آنها نمی شود بلکه علل انقراض، ضعف های ژنتیکی و زیست محیطشان را نیز برطرف خواهد کرد …. همچنین این امر دست نامردان و قاچاقچیان این موجودات بی زبان را کوتاه می کند…

“از سال 1950 میلادی کشورهای بسیاری حیوانات درحال انقراضشان را با Farm Fur نجات داده اند”

به امید نگاهی دور و افقی روشن – محمدجمالی

دوستانی هستند که به واسطه برخی فشارهای احساسی و تبلیغات برعکس ، به جای نگاه عمیق و درست به صنعت چرم و پوست ، بیشتر به نفی و پامال کردن این هنر کهن می نمایند…

در آینده ای نزدیک به توضیح بیشتر خواهم پرداخت…