فروش پوست آهو, فرش پوست, حرز امام جواد, پالتو پوست کیف ...
   پرفروش ترين محصولات


   محصول تصادفي


0  تومان

   رهگيري سفارش
برای رهگیری کلیک کنید :
    قوانين فروشگاه
قوانين فروشگاه

سیاست خرید و فروش انیمال اسکین بر پایه مقررات بین المللی است و از هرگونه خرید پوست حیوانات غیر مجاز معذوریم.

کلیه محصولات وارداتی هستند و شامل سه دسته محصول میشوند:

1- حیوانات پرورشی شامل گرگ، روباه، بز، گوسفند، گوزن، خرگوش، مینگ، سمور و ... که در کشورهای مختلف و سوله های پرورشی پرورش داده میشوند و فراورده های آنها شامل پوست، مو، گوشت و ... وارد بازار مصرف می گردند.

2- حیواناتی که در طبیعت چه طی مرگ طبیعی و چه به علت حادثه از بین رفته و پوست آنها پیش از فساد تهیه شده است به خصوص حیواناتی که در جاده تصادف می کنند.

3- حیواناتی که توسط شکارچیان مجاز و با مجوز شکار میشوند و شکارچی پوست آنها را وارد چرخه فروش می نماید.

فروشگاه به هیچ عنوان از شکار غیر مجاز حمایت نمی کند و پوست های حیوانات شکار شده در صورت ارائه مجوز شکار خرید و فروش خواهد گردید.

کلیه محصولات با کیفیت بالا دباغی میشوند و تا صدها سال نیز عمر خواهند کرد.

4- در حال حاظر تنها پوست مصنوعی و محصولات ساز و خطاطی بز و گوسفندی عرضه می گردد.بازديد : 762

web stats analysis